Giáo trình được biên soạn quy mô, chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo theo quy định của bộ

Không cần tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm vẫn có thể làm giáo viên

Giảng viên Đại học sư phạm Hà Nội giảng dạy

Khóa học nghiệp vụ sư phạm

  • Có nhiều ca học để lựa chọn, thời gian linh hoạt và ngắn dành cho người vừa đi làm vừa học. Có thể đăng ký để ghi danh trước nếu chưa sắp xếp được chính xác thời gian.
  • Chứng chỉ hợp chuẩn để nộp vào cơ quan nhà nước, trường học, bổ sung giấy phép mở cơ sở giáo dục.

DANH SÁCH KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ HỌC

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Nha Trang

Các khóa học nghiệp vụ sư phạm

Lớp nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp

478

1245

Lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non & quản lý mầm non

308

245

Lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; TC, CĐ nghề 

136

82

3.000.000

3.000.000

Lớp nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng, Đại học

237

406

3.000.000

Lưu ý: Khóa học nghiệp vụ sư phạm là để được cấp chứng chỉ làm giáo viên, giảng viên. Còn việc bạn dạy gì lại là chuyên môn của bạn. Với 4 chương trình dưới đây bạn có thể dạy được tất cả các hệ, các chương trình, các hình thức. Đăng ký để được chúng tôi tư vấn bạn phải học chương trình nào.

2.700.000

Tạm dừng đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Bậc học cao nhất bạn sẽ dạy là gì để phục vụ công việc?

Cấp 1, 2 hoặc 3

Trung cấp chuyên nghiệp

Cao đẳng, đại học

Trung tâm dạy nghề

Chưa xác định

Mầm non

Quản lý mầm non

Đăng ký thành công!

Cám ơn {{name}} đã đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn qua số điện thoại {{phone}}